Poslední víkend v únoru shromáždil nadšence vzdělávání a obhajování práv studentů na tradičním ICE winter meetingu, který je určen pro aktivní ESNery z International Committee for Education. Jako jediná zástupkyně ESN CZ jsem se v Bruselu sešla s dalšími 22 členy committee, abychom se vzájemně poznali, společně probrali projekty a budoucí směřování komise, a přitom se pořádně namotivovali do další práce.

Meeting byl zahájen ve čtvrtek neformálním večerem v ESN House, kde jsme byli taktéž ubytovaní, avšak ta pravá zábava začala pátečním vstáváním v 7:30. I přes časnou hodinu jsme se všichni dokázali včas vypravit do ESN Office, kde jsme se kromě seznámení s prací komise zaobírali projekty zaměřenými na oblast Advocacy. Velký prostor se věnoval General Policies, které se jedna z pracovních skupin výboru (do které patřím) snaží rozšířit na lokální a národní úroveň ESN (možná pro vás připravím workshop na velké platformě).

Dopoledne byla na programu také návštěva Evropské komise, kde jsme se od Vanessy Debiais-Sainton, která je vedoucí programu Erasmus+ při Komisi, dozvěděli více podrobností o plánech k 30. výročí programu Erasmus, o probíhající mid-term evaluaci programu Erasmus+ a o aktuálním stavu Mezinárodní kreditové mobility.

Odpoledne jsme měli možnost být prvními uživateli chystané Erasmus+ App, kdy jsme navrhovali úpravu obsahu a poukazovali na vady, které nám na pilotní verzi neseděly. I takovéto příležitosti vás čekají při práci v committee! Jérémy Apert jako HousErasmus+ Project Coordinator nám prezentoval výsledky výzkumu, jak jsou na tom Erasmus studenti s ubytováním během pobytu a jak bychom jako ESN mohli tuto ne zrovna ideální situaci zlepšit. Prezidentka Safi Sabuni nám také představila nový grant ESN, a to ErasmusUpgrade. 

Večerní program byl zpestřen účastníky, kteří si chtěli vyzkoušet TEDx Advocacy, kdy se z nich na 10 minut stali řečníci obhajující vzdělávání a mobilitu. Poté následovala Eurodinner, kdy každý z účastníků připravil tradiční jídlo své země. Mohli jsme ochutnat švédské kuličky, ruský tradiční salát, rumunské bramborové placky, belgickou čokoládu nebo Májku.

V sobotu jsme využili prostory univerzity, kde jsme diskutovali nad druhou oblastí, kterou se komise zabývá (Competence Development) a která cílí na naše členy a jejich rozvoj. Seznámili jsme se podrobněji s ESAA granty, které se zaměřují na propagaci Erasmus+ programu v partnerských zemích, na sociální aktivity i pracovní možnosti mladých Evropanů. Další blok byl věnován tomu, jak využít naši ESN kariéru v životopise a na LinkedIn… a že to jde velmi jednoduše!

Na závěr dne jsme se bavili o projektu EDIPUS, což je zkratka pro Evropské digitální portfolio pro univerzitní studenty, kteří tak mohou sdílet potenciálním zaměstnavatelům své projekty a zkušenosti kreativním a profesionálním způsobem.

Sobotní noc měla být prohýřena ve městě v novém karaoke baru, avšak nakonec jsme zůstali v ESN House, kde jsme si vystačili s YouTube a testovali jsme zvukovou izolaci domu až do ranních hodin!

Zpestřením neděle byla diskuze o spojení s ExchangeAbility projektem, tedy co může ICE udělat pro studenty s postižením, přesněji jak zahájit spolupráci mezi ESN, zahraničními odděleními univerzit, centry podpory studentům se specifickými potřebami na univerzitách a lokálními organizacemi pomáhajícími těmto skupinám.

Součástí třídenního programu byly také workshopy na Leadership a Public speaking vedené Safi, která má v těchto oblastech bohaté zkušenosti.

Za sebe mohu říct, že setkání v Bruselu proběhlo ve skvělé atmosféře a všichni účastníci byli s víkendem spokojení a odjížděli maximálně motivovaní.​

Ivet Komárková​

ESN UP Olomouc