V sobotu 25.3.2017 se uskutečnilo již druhé národní kolo International Erasmus Games of the Czech Republic, tentokrát v Pardubicích. Projekt byl spolufinancován z dotace Statutárního města Pardubice.

IEG (dříve ESN TEAM) je sportovní akce, které se účastní jednotlivé země ESN a reprezentují ve 3 různých sportech - futsal, volejbal a basketbal. Vtip je v tom, že Erasmáci z různých států pak bojují za zemi svého Erasmu, nikoliv za zemi, ze které pochází. A abychom mohli vybrat ten nejlepší tým, který ESN CZ bude reprezentovat a snažit se o vítězství, pořádáme, tak jako většina ostatních zemí, národní kolo. Do národního kola se mohou přihlásit týmy Erasmáku ze všech sekcí ESN CZ, pokud splňují daná pravidla. Vítězové jednotlivých sportů mají pak možnost jet reprezentovat ESN CZ na mezinárodní event. Ráda bych podotkla, že národní kolo ČR pro IEG je jediná událost v českém ESN, které se mohou zúčastnit všichni Erasmáci ze všech sekcí a setkat se tak v jeden (dva) den na jednom místě, aby soupeřili mezi sebou.

Národní kolo jsme začali plánovat již v září 2016, kdy bylo na Československé platformě v Třemešku informativně odhlasováno, že sekce mají zájem se tohoto eventu zúčastnit. Ještě na platformě jsme vytvořili tým ve složení Zuzka Huňková, Monča Pospíšilová a Jarda Cetkovský. Po platformě jsme si sepsali zkušenosti z minula a oslovili další ESNery, aby se přidali k nám do týmu. Společně jsme tedy ještě se Šárkou Holoubkovou rozjeli plánování naplno. 

Na vánoční platformě jsme měli již domluvené prostory, stanovený počet účastníků a naplánovaný předběžný harmonogram. Dále také sestavený rozpočet a téměř kompletní OC tým.

S celým OC jsme se sešli již v 7 hodin ráno, abychom stihli všechno připravit, než přijedou první Erasmáci. Bylo nás hodně, panovala dobrá nálada, a tak nám šla práce pěkně od ruky. Po zkompletování welcome packů si všichni rozhodčí ujasnili, jak celý turnaj bude probíhat. Doladili jsme detaily harmonogramu a Zuzka Huňková, jako koordinátorka IEG v ČR, celý turnaj zahájila. Sešlo se nám neuvěřitelných 21 týmů, z toho 9 na futsal, 7 na volejbal a 5 na basketbal. Celkem jsme během turnaje hostili 125 Erasmus studentů z 9 sekcí v České republice.

 

Zuzana Huňková

IC CUNI