*English description bellow*

Po dlhšej dobe sa zase uskutoční pozičný meeting zameraný na IT - IT meet your colleagues meeting. A nebude obyčajný. Prebehne súbežne so zimným meetingom IT committee ESN AISBL (international).

Akcia bude prebiehať od štvrtka 16.11. do nedele 19.11. v Prahe, na Fakulte Informačních Technologií ČVUT. Neformálny začiatok a príchody budú od štvrtka, program začne od piatku a bude do nedeľného obeda. Časť programu bude špecifická pre ESN CZ a časť spoločná s IT committee.

Agenda bude ešte upresnená. Hrubý plán je prebrať sekčné IT a jeho strasti (od satellite4, cez konferky až po tiskárny a wifi), IT zdroje a infraštruktúru ESN CZ (server, gsuite) a čo vám môže ponúknuť, CZ Erasmus appku a jej budúci vývoj, a IT komunitu v ESN CZ.

Účastnícky poplatok je 500 Kč, ktorý pokryje časť ubytovania + snídaně, coffee breaky a nejaké spoločné jedlo. Väčšinu teplých jedál (a nápojov) si budeme hradiť sami z vlastných zdrojov. Ubytovanie poskytuje ČVUT na kolejích (dvojlůžák). Kto by chcel spať sám, príplatok je 200 Kč/noc.

Ak by ste mali viac záujem o international ITcom meeting, registrovať sa môžete na stránke eventu.


There will be once again position specific meeting focused at IT - IT meet your colleagues meeting. And it will be extraordinary. Meeting will be held together with IT committee Winter meeting of ESN AISBL (international).

Event going to be held from Thursday 16th to Sunday 19th of November at Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague. Informal beginning and arrivals are planned from Thursday, official program will start on Friday morning and will continue to Sunday noon. Part of official program will be specific for ESN CZ members, part will be together with IT committee.

Detailed agenda and program will be specified later (soon). Rough lineup is to cover section related IT issues (from satellite4 websites, thru mailing lists to printers and wifi), IT resources and infrastructure of ESN CZ (server, gsuite) and what it can offer to you, CZ Erasmus app and its development, and IT community in ESN CZ.

Participation fee is 500 Czk, which cover part of accommodation with breakfast, coffee breaks and some common (shared) meal. We will pay the most of warm meals (and drinks) by ourselves. Accommodation is provided by CTU at dorms (2 bed bedrooms). If you prefer to have whole bedroom for yourself, additional fee is 200 Czk/night.

If you are more interested in international meeting of ITcom, you can register at their event site.

 

Date: 
16/11/2017 to 19/11/2017
Place: 
Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague
Price: 
500 Czk
What's included: 
  • Accommodation at CTU dorms
  • Partially food (breakfast)
  • Coffee breaks
Contact details: 
Web Project Administrator
Martin Herich
wpa@esn-cz.cz